תקנון חברות באַיֶלת

תקנון חברות באַיֶלת

המעוניינים להצטרף לאגודה ימלאו את "טופס הבקשה" להצטרף כחבר/עמית באגודה הישראלית ליעוץ תעסוקתי ולפיתוח קריירה, בצירוף תעודות לימודים, פירוט קורסים וניסיון מקצועי.

כחבר האגודה רשאי להתקבל מי שעומד בשני התנאים המצטברים הבאים:

 1. השכלה – אחד מהבאים:
  • 1. בעל תואר אקדמאי מוכר (ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המחלקה להכרת תארים מחו"ל של משרד החינוך) במקצוע רלוונטי לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה כגון: יעוץ ארגוני; התנהגות ארגונית; פסיכולוגיה ארגונית; עבודה סוציאלית; יעוץ חינוכי; לימודי עבודה; סוציולוגיה ארגונית; משאבי אנוש; שרותי אנוש; מדעי ההתנהגות.
  • 2. בעל תואר אקדמאי מוכר במקצוע אחר ובלבד שכלל לפחות 4 קורסים בתחום תעסוקה וקריירה.
  • 3. בעל תואר אקדמאי מוכר בכל תחום שהוא, אשר קיבל הדרכה בתחום הייעוץ התעסוקתי ופיתוח קריירה לפרטים או לקבוצות במקום בו מועסק / הועסק או באופן עצמאי.
 2. ניסיון בעבודה – עסק/עוסק בתחום הייעוץ התעסוקתי/פיתוח קריירה (ניהול, יעוץ, הנחיה, השמה) לפחות 3 שנים.

כעמית האגודה רשאי להתקבל מי שעומד באחד התנאים:

 

 1. עומד בקריטריון 1 אך טרם צבר ניסיון בעבודה כמתבקש בקריטריון 2.
 2. סטודנט לתואר אקדמי כמפורט בקריטריון 1 ועדיין ללא ניסיון בתחום.
 3. עוסק בתחום בפועל כשכיר או כעצמאי (על אף שאינו אקדמאי).

חובות חבר / עמית

 1. תשלום דמי חבר שנתיים כפי שייקבעו ע"י הנהלת אַיֶלת. זכאים לתשלום דמי חבר מופחתים: בעלי תעודת אזרח ותיק, וסטודנטים הלומדים בתוכנית לימודים מלאה.
 2. מחויבות לקיום הוראות תקנון אַיֶלת, הקוד האתי, וביצוע מדיניות והחלטות הנהלת הארגון.

הליך בקשת החברות

 1. מועמד חדש שיגיש טופס בקשה עם כל המסמכים בהתאם יקבל תשובה תוך כשבועיים ימים.
 2. על פי שיקולי צוות החברות יתבקש המועמד לצרף לבקשתו תעודות ואישורים רלוונטים.
 3. ועדת חברות רשאית במקרים חריגים לאשר חברות, בתאום עם הנהלת האגודה, גם למי שאינו עומד בכל התנאים המצטברים הנ"ל ובתנאי שהמועמד הוכיח תרומה משמעותית בתחום הייעוץ התעסוקתי. אישור כזה מחייב קיום דיון ורישום פרוטוקול.
 4. בתנאים מסוימים שיוחלטו על ידי הנהלת אַיֶלת רשאית ההנהלה לפסול זכאות להצטרפות כ"חבר" או "עמית" בתנאי שהתקיים דיון על כך ונכתב פרוטוקול.

זכויות חבר / עמית

 1. להשתתף בכל הפעילויות וההשתלמויות המקצועיות שתיזום האגודה.
 2. לקבל את פרסומי האגודה, בחינם או בתעריפים מועדפים, כפי שיקבע ע"י ההנהלה.
 3. לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה (זכות זו אינה מוקנית לעמיתים).

הערה: תקנון חברות זה חל על קבלת חברים חדשים החל מספטמבר 2012 ואינו פוגע במעמדם של חברים או עמיתים שהוכרו ושילמו דמי חבר קודם לכן.