תפישה מקצועית

א . מבוא:

אַיֶלת הוקמה כאיגוד ישראלי לייעוץ תעסוקתי בשנת 1981 על מנת לאגד את  העוסקים בתחום הייעוץ התעסוקתי ולהוות בית מקצועי עבורם. משך שנות פעילותה הגיעה להישגים רבים ובינהם קיום ימי עיון מוצלחים, כנסים בין-לאומיים והפקת כתב עת מקצועי "אדם ועבודה". במהלך העשור האחרון חלו במשק תמורות רבות אשר להן השפעה ישירה על שדה העשייה בתחום הייעוץ התעסוקתי, פיתוח קריירה וניהול משאבי אנוש, בין המרכזיות שבהן ניתן למנות:

 • התפתחות טכנולוגית מואצת, שינוי מהותי בשיטות לחיפוש עבודה
 • גלובליזציה והגברת פעילות בשוק בין-לאומי, הפרטת שירותים, מיקור חוץ
 • שוק עבודה דינאמי, תחרותיות מוגברת, ניידות עובדים
 • העמקת חוסר הביטחון התעסוקתי
 • כניסה של גופים מקצועיים חדשים לזירת העשייה, תוכניות התערבות חדשות
 • הגדלת מגוון המקצועות ובעלי התפקידים העוסקים בייעוץ תעסוקתי על כל היבטיו
 • התייחסות סקטוריאלית למגזרים שונים

לנוכח המציאות המשתנה וההתפתחויות המואצות, מצאה לנכון הנהלת אַיֶלת ליזום תהליך של התחדשות הארגון, להגדיר מחדש את מטרותיו ואת דרכי פעילותו,  כמו גם לבחון דרכים להגיע לכלל העוסקים בתחום תוך שאיפה להגדלת מספר החברים והפעילים באגודה.

במסגרת תהליך ההתחדשות נבחר ועד מנהל חדש והוקמו שלוש וועדות חדשות: וועדת אסטרטגיה, וועדת מדיה ושיווק וכן ועדת הדרכה והשתלמויות. ועדות נוספות תוקמנה על פי הצורך.

יש לציין כי כרוח התקופה, המציאות המשתנה והדינאמיות של שוק העבודה, כך גם התפישה המקצועית עשויה להשתנות ולהתעדכן מעת לעת.

ב. החזון:

 אַיֶלת מובילה קהילה מקצועית דינאמית ומתפתחת של כלל העוסקים בתחומי פיתוח הון אנושי לתעסוקה וקריירה, המאפשרת לכלל חבריה, כאגודה וכפרטים, צמיחה מקצועית, מרחב ביטוי, והשפעה על נושאי חברה ומדיניות.

ג. מטרת  העל:

קידום הפיתוח המקצועי של העוסקים בתחום פיתוח הון אנושי לתעסוקה וקריירה.

ד. מטרות מרכזיות:

1. שיפור הידע, המקצועיות והאתיקה של העוסקים בתחום פיתוח הון אנושי לתעסוקה וקריירה על מגוון היבטיו.

2. הרחבת "ארגז הכלים" המקצועי, עידוד לפיתוח תפישות עבודה חדשות והרחבת היצע השירותים בתחום בהתאם למציאות המשתנה וההתפתחויות החברתיות, הכלכליות והטכנולוגיות. סיוע להנגשת השירותים באמצעות מידע.

3. הגברת המודעות למגוון המקצועות והשירותים בתחום ולחשיבותו להגברת המוביליות התעסוקתית והחברתית, הן בקרב גורמים מקצועיים וקובעי מדיניות והן בקרב העובדים בתחום  והלקוחות.

4. יצירת מרחב פורה למפגש בין אנשי מקצוע, הרחבת והעמקת הקשרים המקצועיים, שיתופי הפעולה, למידה ושיתוף הניסיון המקצועי בין העוסקים בתחום.

5. הגברת הזיקה בין  העשייה האקדמית בתחום – לבין העשייה המקצועית יישומית בשטח לשם עידוד מחקרים ופרסומים, הפריה הדדית, למידה ופיתוח.

6. חיזוק הקשר בין האגודה לבין ארגונים דומים בחו"ל, חילופי ידע בין לאומיים.

7. הגברת השפעה על החברה והשיח הציבורי, על קביעת המדיניות בתחום ועל שוויון ההזדמנויות בתעסוקה.

ה. דרכי פעולה:

1. אתר – הקמה והפעלה של אתר האגודה שיהווה במה לפרסומים מקצועיים, מאמרים, כתבות, מדורים, הצגת אנשי מקצוע, הצגת תוכניות,  פורומים, הפקת  כתב עת מקצועי ועוד… ויהיה "אבן שואבת" לעוסקים בתחום.

2. הדרכה – קיום כנסים מקצועיים, ימי עיון, השתלמויות, מפגשי עמיתים.

3. קשרים – קיום קשרי גומלין עם גופים מקצועיים, ציבוריים ופרטיים, בארץ ובעולם, ליצירת אינטראקציה מקצועית ושותפות, להיכרות עם מדיניות הגופים, מגמות חדשות ופעילות קיימת  ועתידית, תוך שאיפה לשיתוף האגודה בדיונים קובעי מדיניות.

4. שיווק – שיווק יזום להגדלת מספר הגופים המקצועיים השותפים וגיוס קהלי יעד נוספים לחברות ופעילות בארגון.

5. אקדמיה– יצירת קשרי עבודה עם מוסדות מחקר, הכשרה והשכלה גבוהה ועידוד מחקרים ופרסומים בתחום.

6. ייזום ופיתוח – מיזמים התנדבותיים אשר יש בהם תרומה לחברה ומענה לאוכלוסיות מעוטות משאבים אשר אינם משולבות בעבודה במלוא הפוטנציאל התעסוקתי שלהם.

7. הסמכה – הסמכה פרופסיונאלית ו/או פתיחת מסלולי הסמכה בתחומים הכלולים בפעילות האגודה – הנושא יידון  על פי צרכים חדשים והתפתחויות בתחום, בשיתוף מוסדות ההכשרה/השכלה הפועלים בתחום.

ו. ערכי הליבה של אַיֶלת:

 • אתגריות – שליחות ומחויבות לרעיון
 • מקצוענות – איכותיות ומצוינות
 • דינאמיות – השתנות, התפתחות, התחדשות
 • משפחתיות – שייכות, שיתופי פעולה, סביבה מאפשרת ביטוי וצמיחה
 • "מצפן ומצפוניות" – מובילות מקצועית וערכית.

ז. אוכלוסיות היעד:

 1. גופים מקצועיים העוסקים בתחום פיתוח הון אנושי, תעסוקה וקריירה.
 2. אנשי מחקר באקדמיה ובשדה העשייה הפועלים להגדלת גוף הידע המקצועי, בונים כלי עבודה ומצביעים על מגמות חדשות בעולם העבודה.
 3. אנשי מקצוע העוסקים בתחום הנ"ל, בפרישה רחבה של תחומי עיסוק מקצועיים, כגון: אבחון, יעוץ, הנחיה, אימון, השמה….. על כל הרצף התעסוקתי החל מהכוון תעסוקתי, בחירת מקצוע, השתלבות בתעסוקה, קידום מקצועי, שינוי קריירה ועד פרישה מתעסוקה והתארגנות מחודשת.

ח. חברות באגודה:

 1. תנאי הסף לחברות מלאה באגודה הינם: השכלה אקדמאית וניסיון תעסוקתי בתחומי יעוץ תעסוקתי, פיתוח קריירה ומשאבי אנוש, זאת בהתאם לתנאים המוגדרים במסמך צוות החברות [אשר נכלל בתקנון החדש של אַיֶלת.]
 2.  חובת החברים באגודה: לקבל את תקנון האגודה, לפעול על פי כללי אתיקה מקצועיים ולשלם דמי חבר שנתיים.
 3. זכויות החברים באגודה:
 • להשתתף בפעילויות האגודה בתנאי החברות
 • לקבל את פרסומי האגודה
 • להשפיע על כיווני התפתחותה ודרכי פעילותה.
 • לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה
 • לקחת חלק בפעילות האתר המוגבלת לכניסה לחברים בלבד.

נייר העמדה "תפישה מקצועית"  גובש על סמך דיוני ועדת אסטרטגיה בהשתתפות:

רימון לביא, עמי מגדסי, ד"ר שוש הורביץ, אריה סיון, רבקה טובי.

כתיבה ועריכה: רבקה טובי- יו"ר ועדת אסטרטגיה.