top of page
לוגו-אדם-ועבודה.png

רוצים לדעת איך לכתוב מאמר מקצועי? לחצו כאן

לצפיה והורדה

לצפיה והורדה
Blue-Stripe.png

מאמרים

מאמרים

עולם העבודה פוסט-קורונה: ביבליוגרפיה תובנות על שוק העבודה, חיפוש עבודה וגיוס עובדים ערך: בני בנימין

תקציר המאמר

גליון 18
מרץ 2022

ד"ר בני בנימין

המחוננים שאיבדנו בדרך, ברוך נבו , נחמיה פרידלנדר, דוד מעגן

תקציר המאמר

גליון 18
מרץ 2022

פרופ' (אמ.) ברוך נבו
פרופ' (אמ.) נחמיה פרידלד
דוד מעגן

היבטים סוציולוגיים של יזמות עסקית של נשים חרדיות: משבר הקורונה והשלכותיו, לירון מייזלס-בהרב

תקציר המאמר

גליון 18
מרץ 2022

ד"ר לירון מייזלס-בהרב

גורמים מנבאים השתלבות מיטבית בשוק העבודה בקרב צעירים יוצאי אתיופיה, עדנה סנבטו ויוליה ליפשיץ-ברזילר

תקציר המאמר

גליון 18
מרץ 2022

עדנהסנבטו
יוליה ליפשיץ-ברזילר

קלפי 'מבט קדימה': התערבות בייעוץ קריירה באמצעות תמונות לבירור נטיות תעסוקתיות, שלמה נדלר

תקציר המאמר

גליון 18
מרץ 2022

שלמה נדלר

משפחה לא בוחרים, ומקצוע? סיפורו של עידו, שרית ארנון לרנר

תקציר המאמר

גליון 18
מרץ 2022

שרית ארנון לרנר
מדור תיאורי מקרה

יישום עקרונות הגישה המוטיבציונית לשינוי בייעוץ קריירה, חדוה בראונשטיין-ברקוביץ

תקציר המאמר

גליון 18
מרץ 2022

חדוה בראונשטיין-ברקוביץ

עולם העבודה החדש וניהול קריירה בארגון: עובד כ"בעל הבית" לקריירה שלו ומנהל כ"מפתח קריירה", בתיה גלס

תקציר המאמר

גליון 18
מרץ 2022

בתיה גלס

bottom of page