top of page

אדם ועבודה - כרך 15-16

התפרסם הגליון החדש (גליון 15-16) של אדם ועבודה. עיקר ההתייחסויות הינן "ענייני דיומא", הלא הוא משבר הקורונה הנוכחי והשלכותיו על חיינו המקצועיים. הגליון עשיר, גדוש ומגוון. אנו מאמינים שגליון זה גם יהווה השראה לכם כאנשי מקצוע לשתף את עמיתיכם הקוראים בנעשה אצלכם בשדה.


מוזמנים לקרוא גליון זה והגליונות הקודמים באתר האגודה.


Commentaires


bottom of page