top of page

הסכמה ללמידה מרחוק

במסגרת תוכנית ארבע על ארבע גיבשה אגודת איל"ת מספר הסכמות המחייבות את הלומדים במסגרת התוכנית, במטרה ליצור סביבה לימודית מיטבית ומקצועית.

ההסכמה נכתבה מתוך הבנה שככל שנייצר מסגרת בהירה יותר ללמידה, כך זמן הלימוד ימוצה בצורה איכותית יותר.

פרטי ההסכמה


 • מחויבות למסגרת הזמן – הצטרפות לשיעור 5 ד לפני תחילת השיעור, הודיעו מראש על איחור, הימנעו מכניסה ויציאה באמצע השיעורים.

 • נוכחות חובה - הנוכחות בקורס היא חובה בדומה להוראה פרונטלית. היעדרות ביותר מ 20% מהשיעורים לא תאפשר מעבר של קורס. הקורס מבוסס בין היתר על יצירת קבוצות למידה המאפשרות דיון תוך כדי למידה, ולפיכך ללא נוכחות קבועה ומלאה של כל חברי הקבוצה, איכות הלמידה עשויה להיפגע.

 • יצירת סביבת למידה מותאמת – אנו ממליצים שתהליך הלמידה יתרחש במקום שקט המאפשר העמקה בלמידה והשתתפות פעילה. כמו כן מומלץ להכין כלי כתיבה, שתייה וכל דבר שעוזר לכם ותומך בלמידה.

 • הכנה טכנולוגית מתאימה - הכנת חיבור טוב לאינטרנט: ישנן מספר דרכים לשפר את איכות החיבור - חיבור קווי לראוטר, ישיבה קרובה לראוטר, או הגדלת חבילת הגלישה.

 • נראות איכותית בזום - הכנת תאורה מתאימה, למידה מהמחשב ולא מהטלפון הנייד - מומלצת על מנת לאפשר איכות חיבור ותמונה טובים יותר, התאמת מצלמה וסאונד.

 • נוכחות פעילה - בדומה לנוכחות פיזית בשיעורים כל המשתתפים מתבקשים להיות עם מצלמה פתוחה במהלך השיעורים ולהימנע מסגירת מצלמות, במידה ויש קושי ניתן וחשוב לשתף את המרצה בנושא. השתתפותכם ומעורבותכם בשיעור חיונית לחוויית הלמידה.

 • כניסה עם שם משתמש מזוהה – יש להקפיד כי שמכם מופיע במסך התצוגה זאת בכדי לזהות אתכם וכן לאפשר פניה של המרצה וחברי הקבוצה.

 • אנא הימנעו מהליכה עם מכשיר הטלפון/מחשב בזמן השיעור. אין להצטרף לשיעור בנסיעה.

 • הקלטת השיעורים – ההחלטה על הקלטת השיעור היא של המרצה. כאשר מתקיימת הקלטה הסטודנטים/ המשתתפים יעודכנו בנוגע לכך. במידה והמרצה ישתף בהקלטת השיעורים, נבקש להקפיד לצפות ולהאזין לתוכן המוקלט באופן התואם לרגישות התכנים.

 • סובלנות לתקלות - בזום או בתוכנה אחרת כבכל מערכת טכנולוגית יתכנו תקלות. המרצים והצוות של איל"ת יעשו כל מאמץ כדי למנוע הישנות תקלות וכאשר הן קורות יתקנו אותן במהירות האפשרית.

 • במקרים של צורך בחריגה מן הכללים שלעיל, יש לתאם מראש עם מנהלות הקורס ולקבל הסכמתן.

 • לפני תחילת הקורס יועבר אליכם שאלון פרטים אישיים. נבקשכם למלא אותו.

 • פתיחת קבוצת ווטסאפ - בכל קורס, על מנת ליצור תקשורת מהירה, קבוצת עמיתים לומדת, ושיתוף בחומרים מקצועיים תיפתח קבוצת ווטסאפ- וודאו כי הצטרפתם לקבוצה.

 • לינק לשיעור - יהיה קבוע וישלח לפחות יום לפני השיעור, וודאו כי קיבלתם לינק.

 • אנו ממליצים לוודא כי כל המפגשים רשומים לכם ביומן במועדים שנקבעו.

מאחלות למידה משמעותית ופורה

ענת זילברברג שאול ורוית חגבי בלידשטייןKommentare


bottom of page