top of page

הקשר בין אי-החלטיות לגבי בחירת מקצוע, לבין החלפת תחומי הלימוד במהלך התואר הראשון תמר מלכה גדרון, נועה סקה, איתמר גתי


תקציר

החלפת תחומי לימוד במהלך לימודים אקדמיים, לרוב בסיום שנה א', היא תופעה שכיחה המובילה להארכת הלימודים ודחיית סיום התואר. המחקר הנוכחי התמקד בקשר בין אי-החלטיות ומידת ההשקעה בבחירת תחום הלימודים לבין החלפת תחומי הלימוד. 1073 סטודנטים בשנים א' ו-ב' מילאו את שאלון הקשיים הרגשיים בבחירת מקצוע, שמטרתו לזהות את המשתנים העומדים בבסיס אי-החלטיות, ושאלון העוסק במסלול לימודיהם. ניתוח התשובות העלה שכצפוי, ככל שהסטודנטים השקיעו יותר בקבלת ההחלטה, כך פחת הסיכוי שיחליפו את תחומי הלימוד שבחרו. בנוסף, נמצא כי שכיחות החלפת תחומי הלימוד הייתה גבוהה יותר בקרב סטודנטים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך.


Indecisiviness
.pdf
הורידו את PDF • 3.83MB

Comments


bottom of page