top of page

לנווט עם מצפן המשמעות בשבילי החיים והקריירה: על משמעות וייעוץ קריירה, ד"ר פנינית רוסו-נצר


"אין טעם לשאול האם לחיים יש משמעות, אלא יש להשיב תשובה לשאלה הזו תוך כדי לקיחת אחריות לחיים. מכך נובע שהתשובה לעולם לא תינתן במילים, אלא במעשים... המקצוע עצמו אינו הופך את האדם לבלתי ניתן להחלפה. הוא רק מעניק לו הזדמנות להיות כזה... החד-פעמיות והייחודיות תמיד תלויות באדם: מי העובד, איך הוא עובד, ולא במה שהוא עוסק."

--ויקטור פרנקל, "הרופא והנפש"

 

תקציר

החיפוש אחר מהות, סיבה, פשר לקיום הוא ייחודי לאדם. ללא כיוון או מטרה משמעותית, אין טעם והנעה לפעול. בספרות המחקרית ניתן למצוא עדות אמפירית רחבה לקשר בין משמעות בחיים למיטביות ובריאות נפשית ופיזית מחד, וכגורם מגן לחוסן בהתמודדות עם קשיים ומצבי סיכון מאידך. על אף ההכרה בחשיבות הרבה של הנושא בתחומים רבים ומשיקים, לא ניתן מספיק מקום לתכנים אלה בהכשרת יועצי קריירה. נושא המשמעות רלוונטי במיוחד כיום בהתמודדות עם מורכבויות ייחודיות לעולם של ימינו המאופיין באי יציבות, חוסר וודאות, טכנולוגיה, קצב מהיר, מגיפות, מלחמות ומשברים בלתי צפויים.


Dr. Pninit Russo Netzer
.pdf
הורידו את PDF • 3.88MB


Comments


bottom of page