top of page

מקבץ קישורים על עולם העבודה, בני בנימין


הקישורים להלן מתייחסים לשני נושאים:


1. דור ה-Z

בגליון זה מופיעים מאמרים המתייחסים לריבוי דורות במקומות עבודה, כאשר בולט הזרקור על דור ה-Z. עם זאת, קיימת מחלוקת אם בכלל נכון לייחס דעות קדומות על דורות שונים. גיליון זה כולל שני הצדדים של המחלוקת. המאמרים וקישורים להלן עשויים להרחיב את הבנותינו על סוגייה זו. מעיון במאמרים אלה, אחת התובנות שלי היא שתופעת ריבוי דורות במקום עבודה מהווה סוגיה קריטית בעיקר בעבור אנשי גיוס עובדים וכן למנהלים שעליהם לנצח על צוות עובדים מגוון. לעומת זאת, נראה שעל יועץ הקריירה להתייחס לאפיונים הייחודיים של הפרט שיושב עמו ועליו להיות פחות מושפע מ"אפיוני הדור".


2. בינה מלאכותית (AI).

לאן שלא פונים, אנו עדים להתפוצצות התפתחויות של AI, כאשר ChatGPT מוצר של חברת (Open AI) תופס כעת את רוב הכותרות. מהפכה טכנולוגית זו מצית את הדמיון וכל מגזר בודק איך הטכנולוגיה יוכל לשדרג את תוצריהם, כולל עולם התעסוקה. גם כאן אני מתרשם שהשימוש כעת בעיקר בתחום גיוס עובדים. עם זאת, מדובר בתופעה טכנולוגית שנעה במהירות שיא ויש להניח שאף הפרסומים מתחילת 2023 כבר אינם מעודכנים. למשל, כאשר אני מקליד שורות אלה (אמצע חודש מרס), הדור הבא כבר צץ שהופך את ChatGPT לכלי פרימיטיבי: GPT-4! בסוף הדיווח להלן מופיעות מספר דוגמאות: שאילתות ותשובות על סוגיות רווחות בתחום הייעוץ לקריירה (באנגלית ובעברית) ע"מ לתת טעם לקוראים שטרם התנסו בChat-GPT. לצד הפליאה שבקדמה, אין להתעלם מסוגיות אתיות שעולות בכלל בשימוש ב-AI ובתחום הקריירה בפרט. המאמרים של Wilson et al. (2022) ושל מטרסו (2022) מאירים את עינינו באתגרים האתיים.

**********

דור ה-Z:

מערכת אנשים ומחשבים (2023). סקר גלובלי: כ-67% מדור ה-Z הם פרילנסרים או מתכננים זאת לעתיד. אנשים ומחשבים.


קורן, ע' .(n.d.) דור ה Z :כיצד הם נתפסים כעובדים ולקוחות. אודם החברה לפיתוח כישורים בעסקים בע”מ


Becton, J. B., Walker, H. J., & Jones-Farmer, A. (2024). Generational differences in workplace behavior, Journal of Applied Social Psychology, 44(3), 175–189. (including generational cohort theory).Hubemployeebenefits.com. (2020). Engaging the 5 generations that make up your workforce: How to tailor your benefits, communications and wellness strategies to meet diverse needs. Hub International Limited.Perna, M. C. (2023). 5 non-negotiables for Gen Z workers in 2023—And why they matter. Forbes


**********

בינה מלאכותית (AI)


מטרסו, נ'. (2022). בינה מלאכותית: אנושית, אנושית מדי. האם אנחנו מעדיפים החלטות מפלות? וחשוב מכך – האם אנחנו נוטים לאמץ אותן? העין השביעית.פדילה, ס', להב, א', טליס, ו', & צינמון ר. ג. (2018). ייעוץ אינטראקטיבי באמצעות סוכן וירטואלי לסטודנטים שנה ראשונה בנושא שילוב לימודים ועבודה. האדם הלומד בעידן הטכנולוגי הכנס השלושה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס. האוניברסיטה הפתוחה.Marcus, J. S. (2023). A high-level view of the impact of AI on the workforce. A transatlantic study makes the right recommendations on artificial intelligence in the workplace, but work is needed to turn these into practice. Analysis 03/2023, Bruegel


Chui, M., Roberts, R., & Yee, L. (2022). Generative AI is here: How tools like ChatGPT could change your business QuantumBlack- AI by McKinsey.


Wilson, M., Robertson, P., Cruickshank, P., Gkatzia, D. (2022), Opportunities and risks in the use of AI in career development practice. Journal of the National Institute for Career Education and Counselling, Issue 48, 48–57.שאלות שהוצגו ותשובות שהתקבלו ממערכת ChatGPT:

יש לציין שמתקבלות תשובות שונות כל פעם ששואלים שאלה זהה.


1. זו השאלה שהצגתי באנגלית:

----------------------------------------------------------------

"Why is it so difficult to choose a profession"?

Choosing a profession can be difficult for a variety of reasons. Here are a few possible explanations:

 1. Too many options: With so many different career paths available, it can be overwhelming to decide which one to pursue. It's not uncommon for people to feel paralyzed by the sheer number of choices.

 2. Lack of clarity: Sometimes people simply don't have a clear idea of what they want to do with their lives. They may have a general sense of their interests and strengths, but struggle to envision how those can translate into a specific career.

 3. Fear of making the wrong choice: Choosing a profession is a big decision that can have a major impact on a person's life. It's natural to feel anxious about making the wrong choice and regretting it later.

 4. Pressure from others: Family, friends, and society at large can all exert pressure on people to choose certain professions. This can make it difficult to pursue a path that feels truly authentic.

 5. Limited information: Sometimes people simply don't have enough information about different professions to make an informed decision. They may not know anyone in the field they're considering, or may have misconceptions about what the work actually entails.

Ultimately, choosing a profession is a complex decision that involves a combination of personal reflection, research, and practical considerations. It's important to give yourself time and space to explore different options, and to seek out advice and guidance from people you trust.


2. זו השאלה שהצגתי בעברית:

----------------------------------------------------------------

"למה כל כך קשה לבחור מקצוע"?

בחירת מקצוע היא החלטה חשובה ומשפיעה על החיים העתידיים של האדם. ישנם מספר סיבות לכך שקשה לבחור מקצוע, כולל:

 1. מגוון המקצועות - ישנם מספר רב של מקצועות לבחירה, כך שזה יכול להיות מאתגר לבחור אחד בלבד.

 2. מימד האישי - בחירת מקצוע משפיעה על זהות האדם והסיטואציות החברתיות שלו, כך שקשה לקבל החלטה שתגדיר את מהות האדם.

 3. הבנה של המקצוע - לפעמים קשה להבין את המקצועות והכישורים הדרושים למיצובם, ולכן קשה להתאים את המקצוע למיומנויות של האדם.

 4. הביטחון הכלכלי - בחירת מקצוע קשורה גם להכנסות כלכליות, וכך שקשה לקבל החלטה שתשפיע על הכנסות האדם לטווח הארוך.

 5. הציפיות החברתיות - לפעמים קשה להתאים את המקצוע לציפיות החברתיות של האדם, ולכן ישנם מקצועות שיכולים להיות מועדים יותר טוב לחברה מאשר לאדם ספציפי.

2א. שאלתי שאלה זהה וקיבלתי:

----------------------------------------------------------------

קשה לבחור מקצוע מכיוון שזה החלטה שהיא משפיעה על כל החיים העתידיים. הרבה בני אדם מרגישים לא בטוחים לגבי מה שהם רוצים לעשות ואילו מקצוע הוא הנכון עבורם. הם יכולים להיות מבולבלים עם כמה מקצועות עניין משתלבים עם כישורים אישיים, תרחישים כלכליים, ואפילו עם תפיסות עולמיות וכיו"ב. בנוסף, ישנםגורמים פנימיים כמו פחד מהעתיד ומהכשלונות או חוסר וודאות ביכולתם למלא את דרישות המקצוע. כל אלו מקובלים לכולל קשיים בקבלת החלטה סופית בנושא מקצוע.


3. זו השאלה שהצגתי:

------------------------------------------------------------------

"How can a person make his work meaningful?”

Making work meaningful is an important factor in job satisfaction and overall well-being. Here are some ways a person can make their work more meaningful:

 1. Find a sense of purpose: Understand how your work contributes to the greater good or how it aligns with your personal values and goals. Knowing that your work has a larger purpose can help give it meaning.

 2. Build relationships: Cultivate positive relationships with coworkers and build a sense of community within the workplace. Having positive interactions with colleagues can make the work feel more meaningful and enjoyable.

 3. Set goals: Setting achievable goals can help provide a sense of direction and accomplishment in the work. These goals can be personal or aligned with the company's objectives.

 4. Take ownership: Taking ownership of your work and being responsible for its success can help give it more meaning. This includes taking on new challenges, offering ideas for improvement, and going above and beyond your job description.

 5. Seek feedback: Seek feedback from supervisors and colleagues to understand how your work is impacting others and how it can be improved. This can help provide a sense of purpose and direction in the work.

 6. Focus on growth: Focus on personal and professional growth, seeking opportunities to learn and develop new skills. This can help create a sense of purpose and motivation in the work.

Overall, finding meaning in work requires a combination of personal values, relationships, goals, and growth opportunities. By focusing on these areas, a person can make their work more

meaningful and fulfilling.

4. זו השאלה שהצגתי:

----------------------------------------------------------------

"איך מנהלים ארגון רב-דורי"?

ניהול ארגון רב-דורי משתנה מאוד ביחס לצרכים והאתגרים של כל ארגון מסוים, אך ישנם כמה עקרונות כלליים שיכולים לסייע למנהל לנהל ארגון רב-דורי:

 1. תכנון אסטרטגי - תכנון אסטרטגי מצריך להיות מרוכז על מטרות ארוכות טווח, אך עם זאת, עליו להיות גמיש ומתאים לשינויים בסביבה הפנימית והחיצונית.

 2. תקשורת - תקשורת בין הדורות היא חיונית להצלחת הארגון הרב-דורי. כל אדם בדור מגיע עם מערכות ערכים, מטרות וצרכים שונים ובעיות שונות. תקשורת יעילה יכולה לעזור למנהלים להבין כיצד להתאים את המשימות לצרכים של העובדים השונים.

 3. תכנון קריירה - חשוב לתכנן קריירה מתאימה לכל דור וצרכיו הייחודיים. זה כולל תכניות הכשרה, השתלבות חברתית וצמיחה במסגרת הארגון.

 4. פיתוח חדשנות - חדשנות ויצירתיות מצטיינות בצעירים, אך גם דורות קודמים יכולים להביא תרומה משמעותית לארגון ולחדש את התהליכים והמתודות הקיימות.

5. זו השאלה שהצגתי:

----------------------------------------------------------------

"How do you manage a multi-generational team"?

Managing a multi-generational team can be a challenging task, as each generation has its unique characteristics, values, and work styles. However, with the right approach, it can be a rewarding experience for both you and your team members. Here are some tips on how to effectively manage a multi-generational team:

 1. Understand the differences: Each generation has its unique characteristics, values, and work styles. Take the time to learn about these differences and understand how they can impact the team's dynamics and productivity.

 2. Build bridges: Encourage your team members to build relationships across generations. Create opportunities for them to collaborate, mentor, and learn from each other. This can help break down barriers and foster a more collaborative and productive team environment.

 3. Flexibility: Recognize that each generation has its own needs and expectations when it comes to work-life balance, communication, feedback, and recognition. Be flexible in your approach and be willing to adapt to the needs of your team members.

 4. Communication: Use different communication methods to connect with your team members. Older generations may prefer face-to-face communication, while younger generations may prefer digital communication. Be sure to tailor your communication to meet the preferences of your team members.

 5. Focus on strengths: Each generation has its own strengths and weaknesses. Focus on the strengths of each team member and leverage those strengths to benefit the team.

 6. Encourage learning and development: Encourage your team members to continue learning and developing new skills. Offer opportunities for training and development that are tailored to each generation's learning style and preferences.

 7. Lead by example: Be a role model for your team members. Show them how to respect and appreciate each other's differences, and how to work together effectively as a team.

By following these tips, you can effectively manage a multi-generational team and create a more productive, collaborative, and positive work environment.

*****************

[1] ד"ר בני בנימין, פסיכולוג תעסוקתי מומחה-מדריך, עורך אקדמי, בעל בלוג – The Bible at Work: Career Coaching in the Five Books of Moses
Comments


bottom of page