top of page

סדנה - להרים עוגן

וסדנה ייחודית בשני מפגשים, בהנחייתו של יובל שפיר: "להרים עוגן - איך להשיג חופש בחירה וקריירה מאושרת".

מפגש ראשון- 14/3 בשעה 20:30 מפגש שני- 21/3 בשעה 20:30לעוגני הקריירה ולהבנתם יש יתרונות רבים, אולם עוגן הוא גם גורם מקרקע, שעלול לצמצם את טווח הפעולה שלנו. היציבות שמעניק עוגן הקריירה מבוססת בדרך כלל על משקלו של רגש אחד - פחד. הפחד הזה מביא לעיתים קרובות לתגובות סטרס מיותרות ביומיום, למאמץ יתר וחוסר סיפוק, ואפילו לקושי להיות אמפאתיים לאנשים בעלי עוגן קריירה שונה. מהם הפחדים המזינים את עוגני הקריירה? מדוע אנחנו פוחדים לאבד את הפחד? בסדנא נקבל כלים לעזור לעצמנו ולנועצים שלנו 'להרים עוגן', לא רק מבלי לאבד את הזהות התעסוקתית, אלא אף לחזק אותה ולפרוח בקריירה. כך נוכל לא רק להגיע להחלטות יציבות, אלא גם לשמוח בהן ולשגשג בעקבותיהן.


**תנאי השתתפות בסדנה - שליטה במודל עוגני הקריירה וזיהוי העוגן האישי; הסדנה מוגבלת ל 16 משתתפים.


יובל שפיר, מומחה לקריירה, מייסד ומנכ"ל iDecide מאז 2006. לשעבר יועץ מקינזי ויו"ר האגודה הישראלית ליעוץ תעסוקתי ולפיתוח קריירה (איל"ת).

תגובות


bottom of page