סיכום פעילות 2020שנת 2020 היתה שנת הקורונה, שנה בה כל העולם התעסוקתי בארץ ובעולם השתנה באופן פתאומי, הפעילות הכלכלית צומצמה מאד וכמיליון ישראלים נפלטו משוק העבודה. עם זאת היתה צמיחה בפעילותה של האגודה הן בקיום פעילויות הפורומים וההדרכות והן בקיום מיזם יעוץ התנדבותי לטובת המפוטרים.


1. ימי עיון:

התקיימו שני ימי עיון וירטואלים אשר זכו להצלחה רבה הן בהיבט התכנים והן בהיבט הארגון: "יעוץ קריירה בתקופת משבר" "גלים מתנפצים לחדר היעוץ" ימי העיון אורגנו על ידי צוות תכנים בראשותה של ד"ר דליה מורג.


2. מפגשי פורומים אזוריים / וירטואליים:

פורום צפון התכנס 4 פעמים בריכוזה של סיגל לזרוביץ. פורום דרום התכנס 3 פעמים בריכוזה של רונית מילר בחסות מכללת ספיר פורום מרכז – אותרה רכזת חדשה, קרן שחר, שמעוניינת להקים את פורום המרכז.


3. " אילת אצלך בבית" – סדרת הרצאות מקצועיות ב zoom.

התקיימו 12 הרצאות וירטואליות, כאחת לחודש, בהם ניתנה הבמה ליועצים שלנו וכן להרצאות של אנשי מקצוע חיצוניים. לחלק מן ההרצאות היו תוכניות המשך למשל: קורס שיווק עסקי ליועצים עצמאיים שהתקיים ביוני 2020 והועבר על ידי חוה ניסנבוים אגוזי בתשלום מופחת לחברי אגודה.


4. מיזם יעוץ התנדבותי בשיתוף חברת Futuring up

על מנת להתמודד עם הגל העצום של המפוטרים חברנו באפריל 2020 לחברת up Futuring כדי לקדם מיזם התנדבותי בו ניתן למפוטרים גילאי 45+ יעוץ וירטואלי על גבי פלטפורמה דיגיטלית שהחברה פיתחה. היעוץ ניתן בשלשה תחומי חיים: תעסוקה, מצב פיננסי ופנאי.

גייסנו תוך פרק זמן קצר כ 150 יועצים ויועצות אשר התנדבו למתן יעוץ למפוטרי הקורונה, הוכשרו על ידי חברת Futuring Up לתת יעוץ על גבי הפלטפורמה הדיגיטלית. יועצים אלה נתנו יעוץ בהתנדבות מלאה לכ 300 מפוטרים.


5. כתב העת " אדם ועבודה":

א. מערכת כתב העת שודרגה וכיום חברים בה:

ד"ר בני בנימין – עורך ראשי