top of page

פורום מרכז - מפגש ראשון

פורום מרכז 2021 יוצא לדרך


מפגשי הפורום מבוססים על מפגש עמיתים, במה להעלאת לבטים, למידה הדדית, שיח מקצועי ושותפות.

את הפורום מובילה קרן שחר. קרן היא יועצת קריירה, מנחת קבוצות, מדריכה ומרכזת פורום מרכז, ביום רביעי 3.3.21 בין השעות 20:00- 21:30 בזום.

ומה בתוכנית? היכרות ומפגש עמיתים תיאום ציפיות ועקרונות לגבי מפגשי הפורום נושא לדיון ושיח פתוח - "איך אפשר למשחק תהליך של ייעוץ קריירה?" היבטים של משחק בתהליך הייעוץCommentaires


bottom of page