page contents

קישורים לפרסומים בנושא תעסוקה בעת משבר הקורונה, ליקט וערך - בני בנימין

התפרסמו מאמרים וובינרים רבים בעניין התמודדות בעולם העבודה במציאות החדשה של משבר הקורונה. פורסמו מגוון דעות, עצות, ותחזיות רבות, חלקן כמובן סותרות אחת את השנייה. להלן אוסף מגוון של קישורים לפרסומים לעיונכם, רובם בעברית וחלקם באנגלית. אין ספק שפרסומים אלה יעשירו אותנו, אך ברור שקיימים פרסומים איכותיים נוספים שלא נכללו בלקט זה. הפרסומים נבחרו עפ"י גיוון הנושאים ולאו דווקא עפ"י קריטריונים אחרים.

הקישורים מוטמנים בכותרת הפרסום.

--------------------------------
הגלישה והקניה באתר מאובטחת בתקן

SHA-256 with RSA Encryption - 2048 bits

© כל הזכויות שמורות לאגודת אַיֶלת