top of page

קישורים: מאמרים מחכימים על עולם העבודה, ערך בני בנימיןתקציר

בקישורים אלה תמצאו מאמרים על המלחמה, על AI, ועל מתכונת העבודה ההיברידית והשלכותיה.

האוסף נפתח עם חוברת הדרכה מאת פרופ' גלי צינמון, שיצאה זה עתה, המתארת סדנא להתפתחות קריירה בהקשר של המציאות בימינו, מלחמת 7.10. לרוב הקישורים הוצמדו ציטוטים של המחברים המשקפים את תכני המאמרים


Links Benjamin
.pdf
הורידו את PDF • 1.52MB


コメント


bottom of page