The New Work Times - האתגר האדפטיבי

יום העיון הקרוב מתקיים בשלהי שנה מאתגרת במיוחד שאילצה רבים מאיתנו "להמציא את עצמנו מחדש" בעולם העבודה