top of page

אודות

האגודה הישראלית ליעוץ תעסוקתי ולפיתוח קריירה (אַיֶלת) הינה אגודה מקצועית, אשר הוקמה בשנת 1981 על מנת להוות בית מקצועי לקהילת העוסקים בתחום הייעוץ התעסוקתי על כל היבטיו: אבחון, יעוץ, הכוון לתעסוקה, קידום תעסוקתי ופיתוח קריירה.

 

במאה ה-21 חלו במשק תמורות רבות בתחום היעוץ התעסוקתי. לתמורות אלו השפעה ישירה על שדה העשייה בתחום הייעוץ התעסוקתי, פיתוח קריירה וניהול משאבי אנוש.

 

מטרתנו המרכזית הינה הפיתוח המקצועי של העוסקים בתחומי הייעוץ התעסוקתי ופיתוח הקריירה, ופיתוח יכולת השפעה על קביעת מדיניות בתחום.

 

האגודה מסייעת לכל מי שזקוק לידע על שוק התעסוקה, שוק ההשכלה ועולם הקריירה לשם עבודתו.

 

כיום נמנים עם חברי האגודה פסיכולוגים תעסוקתיים ואחרים, עובדים סוציאלים, יועצים חינוכיים, מאמנים, יועצים ארגוניים, אנשי משאבי אנוש, מדעי ההתנהגות ועוד.

 

האגודה מארגנת ימי עיון מקצועיים, מפגשי עמיתים, מפגשי מעסיקים וכן מפיקה כתב עת מקצועי מהטובים בעולם בתחום.

 

אַיֶלת מנוהלת בהתנדבות מלאה על ידי חברי הנהלה בסיוע חברים פעילים.

bottom of page