page contents

הצטרפות לאַיֶלת

האגודה הישראלית ליעוץ תעסוקתי ולפיתוח קריירה (אַיֶלת) היא עמותה המהווה קהילה מקצועית לכל העוסקים בתחומי הייעוץ התעסוקתי ופיתוח הקריירה. מטרתה המרכזית של האגודה הינה הפיתוח המקצועי של העוסקים בתחומי הייעוץ התעסוקתי ופיתוח הקריירה ולהוות גורם מקצועי מוביל המשפיע על קביעת מדיניות בתחום.

יחודה של האגודה הוא במגוון של חבריה שמגיעים מטווח מקצועות רחב כגון פסיכולוגים תעסוקתיים ואחרים, עובדים סוציאלים, יועצים חינוכיים, מאמנים, יועצים ארגוניים, אנשי משאבי אנוש, מדעי ההתנהגות. אודות לכך אַיֶלת הינה הבית של העוסקים בתחום היעוץ התעסוקתי ופיתוח קריירה.

החברות באגודה עוזרת בפיתוח הקהילה, ומקנה לחבריה את הדברים הבאים

שייכות לקהילה מקצועית בתחומי היעוץ התעסוקתי ופיתוח הקריירה

רישות מקצועי וחברתי, אינטראקציה ושיתופי פעולה מקצועיים

​השתתפות בימי עיון במחיר מוזל

השתתפות חינם בסיורים מקצועיים ליועצי קריירה

השתתפות במפגשי עמיתים

קבלת כתב העת המקצועי

׳אדם

ועבודה׳

התעדכנות בפעילויות ובחידושים במרחב העשייה

במה לחשיפה של ארגונים, אנשי מקצוע ופרוייקטים בתחום

אפשרות לפרסום אירועים ותוכניות באתר ובדיוור ישיר בהנחה ניכרת

אפשרות לפרסום

באינדקס

התנדבות מקצועית למען משפחות של בעלי צרכים מיוחדים

​זכות לפעול, להשפיע ולהיבחר למוסדות האגודה

בעלי

מקצוע

הגלישה והקניה באתר מאובטחת בתקן

SHA-256 with RSA Encryption - 2048 bits

© כל הזכויות שמורות לאגודת אַיֶלת