top of page
תפיסה מקצועית

תפיסה מקצועית

מבוא

 

אַיֶלת הוקמה כאיגוד ישראלי לייעוץ תעסוקתי בשנת 1981 על מנת לאגד את העוסקים בתחום הייעוץ התעסוקתי ולהוות בית מקצועי עבורם. משך שנות פעילותה הגיעה להישגים רבים ובינהם קיום ימי עיון מוצלחים, כנסים בין-לאומיים והפקת כתב עת מקצועי "אדם ועבודה". במהלך העשור האחרון חלו במשק תמורות רבות אשר להן השפעה ישירה על שדה העשייה בתחום הייעוץ התעסוקתי, פיתוח קריירה וניהול משאבי אנוש, בין המרכזיות שבהן ניתן למנות:

 

 • התפתחות טכנולוגית מואצת, שינוי מהותי בשיטות לחיפוש עבודה

 • גלובליזציה והגברת פעילות בשוק בין-לאומי, הפרטת שירותים, מיקור חוץ

 • שוק עבודה דינאמי, תחרותיות מוגברת, ניידות עובדים

 • העמקת חוסר הביטחון התעסוקתי

 • כניסה של גופים מקצועיים חדשים לזירת העשייה, תוכניות התערבות חדשות

 • הגדלת מגוון המקצועות ובעלי התפקידים העוסקים בייעוץ תעסוקתי על כל היבטיו

 • התייחסות סקטוריאלית למגזרים שונים

 

לנוכח המציאות המשתנה וההתפתחויות המואצות, מצאה לנכון הנהלת אַיֶלת ליזום תהליך של התחדשות הארגון, להגדיר מחדש את מטרותיו ואת דרכי פעילותו,  כמו גם לבחון דרכים להגיע לכלל העוסקים בתחום תוך שאיפה להגדלת מספר החברים והפעילים באגודה.

 

במסגרת תהליך ההתחדשות נבחר ועד מנהל חדש והוקמו שלוש וועדות חדשות: וועדת אסטרטגיה, וועדת מדיה ושיווק וכן ועדת הדרכה והשתלמויות. ועדות נוספות תוקמנה על פי הצורך.

 

יש לציין כי כרוח התקופה, המציאות המשתנה והדינאמיות של שוק העבודה, כך גם התפישה המקצועית עשויה להשתנות ולהתעדכן מעת לעת.

 

החזון

 

אַיֶלת מובילה קהילה מקצועית דינאמית ומתפתחת של כלל העוסקים בתחומי פיתוח הון אנושי לתעסוקה וקריירה, המאפשרת לכלל חבריה, כאגודה וכפרטים, צמיחה מקצועית, מרחב ביטוי, והשפעה על נושאי חברה ומדיניות.

 

מטרת העל

קידום הפיתוח המקצועי של העוסקים בתחום פיתוח הון אנושי לתעסוקה וקריירה.

 

מטרות מרכזיות

 

 1. שיפור הידע, המקצועיות והאתיקה של העוסקים בתחום פיתוח הון אנושי לתעסוקה וקריירה על מגוון היבטיו.

 2. הרחבת "ארגז הכלים" המקצועי, עידוד לפיתוח תפישות עבודה חדשות והרחבת היצע השירותים בתחום בהתאם למציאות המשתנה וההתפתחויות החברתיות, הכלכליות והטכנולוגיות. סיוע להנגשת השירותים באמצעות מידע.

 3. הגברת המודעות למגוון המקצועות והשירותים בתחום ולחשיבותו להגברת המוביליות התעסוקתית והחברתית, הן בקרב גורמים מקצועיים וקובעי מדיניות והן בקרב העובדים בתחום  והלקוחות.

 4. יצירת מרחב פורה למפגש בין אנשי מקצוע, הרחבת והעמקת הקשרים המקצועיים, שיתופי הפעולה, למידה ושיתוף הניסיון המקצועי בין העוסקים בתחום.

 5. הגברת הזיקה בין  העשייה האקדמית בתחום – לבין העשייה המקצועית יישומית בשטח לשם עידוד מחקרים ופרסומים, הפריה הדדית, למידה ופיתוח.

 6. חיזוק הקשר בין האגודה לבין ארגונים דומים בחו"ל, חילופי ידע בין לאומיים.

 7. הגברת השפעה על החברה והשיח הציבורי, על קביעת המדיניות בתחום ועל שוויון ההזדמנויות בתעסוקה.

 

דרכי פעולה

 

אתר – הקמה והפעלה של אתר האגודה שיהווה במה לפרסומים מקצועיים, מאמרים, כתבות, מדורים, הצגת אנשי מקצוע, הצגת תוכניות,  פורומים, הפקת  כתב עת מקצועי ועוד… ויהיה "אבן שואבת" לעוסקים בתחום.

 

הדרכה – קיום כנסים מקצועיים, ימי עיון, השתלמויות, מפגשי עמיתים.

 

קשרים – קיום קשרי גומלין עם גופים מקצועיים, ציבוריים ופרטיים, בארץ ובעולם, ליצירת אינטראקציה מקצועית ושותפות, להיכרות עם מדיניות הגופים, מגמות חדשות ופעילות קיימת  ועתידית, תוך שאיפה לשיתוף האגודה בדיונים קובעי מדיניות.

 

שיווק – שיווק יזום להגדלת מספר הגופים המקצועיים השותפים וגיוס קהלי יעד נוספים לחברות ופעילות בארגון.

 

אקדמיה – יצירת קשרי עבודה עם מוסדות מחקר, הכשרה והשכלה גבוהה ועידוד מחקרים ופרסומים בתחום.

 

ייזום ופיתוח – מיזמים התנדבותיים אשר יש בהם תרומה לחברה ומענה לאוכלוסיות מעוטות משאבים אשר אינם משולבות בעבודה במלוא הפוטנציאל התעסוקתי שלהם.

 

הסמכה – הסמכה פרופסיונאלית ו/או פתיחת מסלולי הסמכה בתחומים הכלולים בפעילות האגודה – הנושא יידון  על פי צרכים חדשים והתפתחויות בתחום, בשיתוף מוסדות ההכשרה/השכלה הפועלים בתחום.

 

ערכי הליבה של אַיֶלת

 

 • אתגריות – שליחות ומחויבות לרעיון

 • מקצוענות – איכותיות ומצוינות

 • דינאמיות – השתנות, התפתחות, התחדשות

 • משפחתיות – שייכות, שיתופי פעולה, סביבה מאפשרת ביטוי וצמיחה

 • "מצפן ומצפוניות" – מובילות מקצועית וערכית.

אוכלוסיות היעד

 

 1. גופים מקצועיים העוסקים בתחום פיתוח הון אנושי, תעסוקה וקריירה.

 2. אנשי מחקר באקדמיה ובשדה העשייה הפועלים להגדלת גוף הידע המקצועי, בונים כלי עבודה ומצביעים על מגמות חדשות בעולם העבודה.

 3. אנשי מקצוע העוסקים בתחום הנ"ל, בפרישה רחבה של תחומי עיסוק מקצועיים, כגון: אבחון, יעוץ, הנחיה, אימון, השמה….. על כל הרצף התעסוקתי החל מהכוון תעסוקתי, בחירת מקצוע, השתלבות בתעסוקה, קידום מקצועי, שינוי קריירה ועד פרישה מתעסוקה והתארגנות מחודשת.

חברות באגודה

 

 1. תנאי הסף לחברות מלאה באגודה הינם: השכלה אקדמאית וניסיון תעסוקתי בתחומי יעוץ תעסוקתי, פיתוח קריירה ומשאבי אנוש, זאת בהתאם לתנאים המוגדרים במסמך צוות החברות [אשר נכלל בתקנון החדש של אַיֶלת.]

 2.  חובת החברים באגודה: לקבל את תקנון האגודה, לפעול על פי כללי אתיקה מקצועיים ולשלם דמי חבר שנתיים.

 3. זכויות החברים באגודה:

 • להשתתף בפעילויות האגודה בתנאי החברות

 • לקבל את פרסומי האגודה

 • להשפיע על כיווני התפתחותה ודרכי פעילותה.

 • לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה

 • לקחת חלק בפעילות האתר המוגבלת לכניסה לחברים בלבד.

נייר העמדה "תפישה מקצועית"  גובש על סמך דיוני ועדת אסטרטגיה בהשתתפות:

 

רימון לביא, עמי מגדסי, ד"ר שוש הורוביץ, אריה סיון, רבקה טובי.

 

כתיבה ועריכה: רבקה טובי- יו"ר ועדת אסטרטגיה.

אורגנו שני כנסים בינלאומיים בחסות ה-IAEVG, ארגון ייעוץ והכוון תעסוקתי הבינלאמי: "פיתוח משאבי אנוש בחברה משתנה" (1984[BB1] )*, ו"תעסוקה ומקצועות ללא גבולות" (1998[BB2] )**. לכנסים אלה הגיעו אנשי מקצוע מהשורה הראשונה מארצות שונות, וכן כנסים ארציים בני יומיים וסמינרים בני ארבעה ימים. לא כאן המקום לפרט את הנושאים הספציפיים אך כולם נוגעים באדם ועבודה.

 

"אדם ועבודה" הוא גם שמו של כתב העת המדעי שיצא לאור אחת לשנה בעריכתו המדעית של פרופסור אדגר קראו, ובהוצאה לאור בידי ציפורה רום.

 

עם השנים אַיֶלת. היוותה פלטפורמה למפגשים רב-מקצועיים, וקהל המתעניינים והמשתתפים בפעילויות הגיע לאורך השנים לאלפי איש, ביניהם יועצי תעסוקה, אנשי מידע ומחקר ועובדי שטח המועסקים בכל מגזרי המשק, כמו גם עצמאים. אנשי המקצוע הגיעו מתחומי הפסיכולוגיה, סוציולוגיה, חינוך, עבודה סוציולוגית, משאבי אנוש, אימון, ועוד. לחברי העמותה השכלה אקדמית וניסיון רב ומגוון בעבודה עם קבוצות האוכלוסייה השונות בכל שכבות החברה בישראל, בהקשר למעברים תעסוקתיים ולתכנון קריירה בשלבים ובגילאים שונים. 

 

ראויים לציון מיוחד הקורסים ליועצים תעסוקתיים בהם הוכשרו עובדים ממשרדי העבודה, הביטחון, הקליטה ועוד, לתפקיד יועצי תעסוקה. רובם עוסקים בכך עד היום.

 

אלו היו שנות פעילות שכולה התנדבותית. יושבי הראש, חברי הוועדות, וועדת חברים, וועדת השתלמות, וועדת אתיקה, וועדת ביקורת והגזברות.

 

זו גם ההזדמנות להודות לכל הפעילים לאורך השנים, ובמיוחד ליושבי הראש לפי סדר כהונתם:  יצחק גונן ז"ל, ד"ר ביל סיגל ז"ל, ד"ר לורל קלרספלד, (שהביאה את הקשר האמיץ עם מרכזי השיקום ועם העובדים בתחום השיקום התעסוקתי), ד"ר בני בנימין, שאחריו עברנו למתכונת שני יושבי ראש עמיתים; הראשונות הדסה פוקס ויעל רום ז"ל, (שהשקיעה את מרצה הבלתי נדלה בקידום תעסוקתי של נשים ושל המגזרים הלא יהודים לעולם התעסוקה, ופתחה בפני היועצים את החשיבות החברתית של נושאים אלו). יעל המשיכה להיות יו"ר עמית יחד עם רימון לביא, עד מותה בטרם עת. רימון פעל רבות לקידום הצדק החברתי באמצעות מוביליות דרך התעסוקה. ד"ר יעקב בן דור הצטרף לרימון במאמצים ליצור שיתוף פעולה עם אחד ממוסדות ההכשרה האקדמיים בתחום הרלוונטי ליעוץ התעסוקתי. 

 

הערכה ותודה גם לפרופ' אדגר קראו על עריכת כתב העת, ולציפורה רום המיתולוגית שהוציאה אותו לאור. ציפורה היתה פעילה באַיֶלת מתחילת דרכה וידה היתה בכל. ללא פעילותה כל זה לא היה קורה.

אַיֶלת - פרוייקט ההתחדשות

 

לאחר השינויים שחלו בשנים האחרונות במפה הארגונית, תהליך ההפרטה שעבר תחום היעוץ, צמצום מספר הפעילים המתנדבים, וצמצום מסויים בפעילות, חזרנו בשנת 2012 לפעול במלוא הקיטור, בראשות הנהגה חדשה ונמרצת. ליו"ר העמותה נבחר יובל שפיר. ימי העיון במתכונת החדשה מתקיימים בשיתוף מכללות אקדמיות, מושכים קהל רב ומגוון, ומספקים עניין רב והזדמנות למפגש פורה בין העוסקים בתחום. חודשה פעילות הועדות, נפתח עמוד פייסבוק ועמוד לינקדאין, עומד לעלות ממש בקרוב אתר האינטרנט. גם הקשר עם ה IAEVG חודש באמצעות יובל שפיר, אשר מקפיד להשתתף בכנסים הבינלאומיים ולדווח על ההרצאות והפעילויות. כתב העת "אדם ועבודה" יוצא עתה לאור במתכונת אינטרנטית עם עורכים ראשיים ותיקים ומוערכים, פרופ' עפרה נבו וד"ר בני בנימין, ויוצא לאור ניוזלטר חדש בעריכת ברק פיק. כל אלה מושכים קהל מתעניינים רב, מכל תחומי עולם העבודה בישראל, חברים ופעילים, יקי אַיֶלת וחדשים, ולאור המרכזיות הגוברת של עולם העבודה בארץ, אנו מצפים לשנות פעילות פוריות והמשך הרחבת פעולותיה של האגודה.

* In cooperation with the Association of Vocational Counsellors in Israel an international conference in Jerusalem, Israel (30 March-4 April 1984) under the lead of Prof. Krausz and Prof. William Siegel attracted about 200 participants from many countries. Active contributors included the two Honorary Presidents, Prof. Jean Beaussier and Prof. Donald Super, and the pioneer of guidance in Israel, Dr. Zev Sardi

 

**Israel (‘Border-free - employment and careers’, 15-18 November 1998 by the Association of Vocational and Career Counselling Israel).

תעסוקה ללא גבולות . בין האורחים מחו"ל: פרופ' נורמן אמונדסון (קנדה) ופרופ' פיטר פלאנט (דנמרק).

bottom of page