page contents
 
Blue-Stripe.png

חדשות

יעוץ תעסוקתי בתקופת משבר מתמשך - יום עיון

יום עיון
18/5/2020

יעוץ תעסוקתי בתקופת משבר מתמשך - יום עיון

אדם ועבודה - כרך 15-16

אדם ועבודה כרך 15-16
דצמבר 2020

עורך ראשי - ד"ר בני בנימין

אדם ועבודה - כרך 15-16

פורום מרכז - מפגש ראשון

איך אפשר למשחק תהליך של ייעוץ קריירה

פורום מרכז - מפגש ראשון

סיכום פעילות 2020

שנת 2020 היתה שנת הקורונה, שנה בה כל העולם התעסוקתי בארץ ובעולם השתנה באופן פתאומי, הפעילות הכלכלית צומצמה מאד וכמיליון ישראלים נפלטו...

סיכום פעילות 2020

סדנה - להרים עוגן

להרים עוגן - איך להשיג חופש בחירה וקריירה מאושרת

14/3 21/3

יובל שפיר

סדנה - להרים עוגן

קריירה זה קול הסיפור - על אושר וקריירה

על אושר וקריירה

ענת רונאל נטלון מראיינת את ד"ר טל בן שחר

קריירה זה קול הסיפור - על אושר וקריירה

The New Work Times - האתגר האדפטיבי

The New Work Times - האתגר האדפטיבי
25/5

The New Work Times - האתגר האדפטיבי

וובינר - עוגני קריירה

עוגני קריירה - המניע החזק שמאחורי ההחלטות שלנו

21/02/21

יובל שפיר

וובינר - עוגני קריירה

גלים מתנפצים לחדר היעוץ - סדר יום

גלים מתנפצים לחדר היעוץ - סדר יום

ייעוץ תעסוקתי

מכירת כרטיסים
מכירת כרטיסים
Blue-Stripe.png

פרסומים

יעוץ תעסוקתי בתקופת משבר מתמשך - יום עיון

יום עיון
18/5/2020

The New Work Times - האתגר האדפטיבי

The New Work Times - האתגר האדפטיבי
25/5