Blue-Stripe.png

חדשות

מבייבי בום לבייבי זום - משמעות העבודה ואתגריה בראי הדורות

לו"ז ליום העיון
מבייבי בום לבייבי זום

13/02/22

מבייבי בום לבייבי זום -                  משמעות העבודה ואתגריה בראי הדורות

טיפול תעסוקתי בגישת הCBT עבור יועצי קריירה

מודל עבודה אינטגרטיבי המשלב יעוץ קריירה וטיפול בגישת CBT

טל גומא ומירב רוזנפלד

טיפול תעסוקתי בגישת הCBT עבור יועצי קריירה

סיכום פעילות 2020

שנת 2020 היתה שנת הקורונה, שנה בה כל העולם התעסוקתי בארץ ובעולם השתנה באופן פתאומי, הפעילות הכלכלית צומצמה מאד וכמיליון ישראלים נפלטו...

סיכום פעילות 2020

סדנה - להרים עוגן

להרים עוגן - איך להשיג חופש בחירה וקריירה מאושרת

14/3 21/3

יובל שפיר

סדנה - להרים עוגן

לינקדאין ליועצי קריירה

למה דווקא לינקדאין ואיך הוא משתלב בחיפוש עבודה פרואקטיבי

אמי סקליר ויעל סקליר

לינקדאין ליועצי קריירה

ישומים של עקרונות הגישה המוטיבציונית לשינוי ביעוץ קריירה

הגישה המוטיבציונית ביעוץ - מושגים, מיומנויות וכלי עבודה
פרופ' חדוה בראונשטיין-ברקוביץ

ישומים של עקרונות הגישה המוטיבציונית לשינוי ביעוץ קריירה

The New Work Times - האתגר האדפטיבי

The New Work Times - האתגר האדפטיבי
25/5

The New Work Times - האתגר האדפטיבי

וובינר - עוגני קריירה

עוגני קריירה - המניע החזק שמאחורי ההחלטות שלנו

21/02/21

יובל שפיר

וובינר - עוגני קריירה

המטריקס של ACT באורינטציה תעסוקתית

המטריקס מאפשר לנו להגיע להמשגה התנהגותית מדויקת באופן מהיר ופשוט למדי

ליאור בירן

המטריקס של ACT באורינטציה תעסוקתית

יעוץ תעסוקתי בתקופת משבר מתמשך - יום עיון

יום עיון
18/5/2020

יעוץ תעסוקתי בתקופת משבר מתמשך - יום עיון

אדם ועבודה - כרך 15-16

אדם ועבודה כרך 15-16
דצמבר 2020

עורך ראשי - ד"ר בני בנימין

אדם ועבודה - כרך 15-16

פורום מרכז - מפגש ראשון

איך אפשר למשחק תהליך של ייעוץ קריירה

פורום מרכז - מפגש ראשון

ייעוץ תעסוקתי

מכירת כרטיסים
מכירת כרטיסים
Blue-Stripe.png

פרסומים

יעוץ תעסוקתי בתקופת משבר מתמשך - יום עיון

יום עיון
18/5/2020

The New Work Times - האתגר האדפטיבי

The New Work Times - האתגר האדפטיבי
25/5