Blue-Stripe.png

חדשות

גלים מתנפצים לחדר היעוץ - סדר יום

גלים מתנפצים לחדר היעוץ - סדר יום

וובינר - עוגני קריירה

עוגני קריירה - המניע החזק שמאחורי ההחלטות שלנו

21/02/21

יובל שפיר

וובינר - עוגני קריירה

The New Work Times - האתגר האדפטיבי

The New Work Times - האתגר האדפטיבי
25/5

The New Work Times - האתגר האדפטיבי

קריירה זה קול הסיפור - על אושר וקריירה

על אושר וקריירה

ענת רונאל נטלון מראיינת את ד"ר טל בן שחר

קריירה זה קול הסיפור - על אושר וקריירה

סדנה - להרים עוגן

להרים עוגן - איך להשיג חופש בחירה וקריירה מאושרת

14/3 21/3

יובל שפיר

סדנה - להרים עוגן

סיכום פעילות 2020

שנת 2020 היתה שנת הקורונה, שנה בה כל העולם התעסוקתי בארץ ובעולם השתנה באופן פתאומי, הפעילות הכלכלית צומצמה מאד וכמיליון ישראלים נפלטו...

סיכום פעילות 2020

פורום מרכז - מפגש ראשון

איך אפשר למשחק תהליך של ייעוץ קריירה

פורום מרכז - מפגש ראשון

אדם ועבודה - כרך 15-16

אדם ועבודה כרך 15-16
דצמבר 2020

עורך ראשי - ד"ר בני בנימין

אדם ועבודה - כרך 15-16

יעוץ תעסוקתי בתקופת משבר מתמשך - יום עיון

יום עיון
18/5/2020

יעוץ תעסוקתי בתקופת משבר מתמשך - יום עיון

ייעוץ תעסוקתי

מכירת כרטיסים
מכירת כרטיסים
Blue-Stripe.png

פרסומים

The New Work Times - האתגר האדפטיבי

The New Work Times - האתגר האדפטיבי
25/5

יעוץ תעסוקתי בתקופת משבר מתמשך - יום עיון

יום עיון
18/5/2020