top of page
Blue-Stripe.png

חדשות

למה כדאי להיות חבר.ת איל"ת

כל הסיבות להיות חבר באגודת איל"ת

הועד המנהל

למה כדאי להיות חבר.ת איל"ת

פיתוח קריירה בעולם המתחדש

ראיון בקבוצת מתחבטי מקצוע
ספטמבר 2019

אירית חומסי מראיינת את יובל שפיר

פיתוח קריירה בעולם המתחדש

המטריקס של ACT באורינטציה תעסוקתית

המטריקס מאפשר לנו להגיע להמשגה התנהגותית מדויקת באופן מהיר ופשוט למדי

ליאור בירן

המטריקס של ACT באורינטציה תעסוקתית

יעוץ תעסוקתי בתקופת משבר מתמשך - יום עיון

יום עיון
18/5/2020

יעוץ תעסוקתי בתקופת משבר מתמשך - יום עיון

מיינדפולנס ביעוץ תעסוקתי

סדנה במסגרת תכנית 4X4
מנחה: סנדיה בר קמא
החל מ 16/12/22

מיינדפולנס ביעוץ תעסוקתי

מבייבי בום לבייבי זום - משמעות העבודה ואתגריה בראי הדורות

לו"ז ליום העיון
מבייבי בום לבייבי זום

13/02/22

מבייבי בום לבייבי זום -                  משמעות העבודה ואתגריה בראי הדורות

טיפול תעסוקתי בגישת הCBT עבור יועצי קריירה

מודל עבודה אינטגרטיבי המשלב יעוץ קריירה וטיפול בגישת CBT

טל גומא ומירב רוזנפלד

טיפול תעסוקתי בגישת הCBT עבור יועצי קריירה

סיכום פעילות 2020

שנת 2020 היתה שנת הקורונה, שנה בה כל העולם התעסוקתי בארץ ובעולם השתנה באופן פתאומי, הפעילות הכלכלית צומצמה מאד וכמיליון ישראלים נפלטו...

סיכום פעילות 2020

סיכום פעילות האגודה לשנת 2021

סיכום פעילות האגודה לשנת 2021

סימה מעוז

סיכום פעילות האגודה לשנת 2021

לינקדאין ליועצי קריירה

למה דווקא לינקדאין ואיך הוא משתלב בחיפוש עבודה פרואקטיבי

אמי סקליר ויעל סקליר

לינקדאין ליועצי קריירה

ישומים של עקרונות הגישה המוטיבציונית לשינוי ביעוץ קריירה

הגישה המוטיבציונית ביעוץ - מושגים, מיומנויות וכלי עבודה
פרופ' חדוה בראונשטיין-ברקוביץ

ישומים של עקרונות הגישה המוטיבציונית לשינוי ביעוץ קריירה

The New Work Times - האתגר האדפטיבי

The New Work Times - האתגר האדפטיבי
25/5

The New Work Times - האתגר האדפטיבי

ייעוץ תעסוקתי

מכירת כרטיסים
מכירת כרטיסים
Blue-Stripe.png

פרסומים

סיפור. זה כל הסיפור

סיפור. זה כל הסיפור

יום עיון 07/02/23

למה כדאי להיות חבר.ת איל"ת

כל הסיבות להיות חבר באגודת איל"ת

הועד המנהל

הסכמה ללמידה מרחוק

הסכמה ללמידה מרחוק

רוית חג'בי בלידשטיין
ענת שאול

מיינדפולנס ביעוץ תעסוקתי

סדנה במסגרת תכנית 4X4
מנחה: סנדיה בר קמא
החל מ 16/12/22

סיכום פעילות האגודה לשנת 2021

סיכום פעילות האגודה לשנת 2021

סימה מעוז

פיתוח קריירה בעולם המתחדש

ראיון בקבוצת מתחבטי מקצוע
ספטמבר 2019

אירית חומסי מראיינת את יובל שפיר

מבייבי בום לבייבי זום - משמעות העבודה ואתגריה בראי הדורות

לו"ז ליום העיון
מבייבי בום לבייבי זום

13/02/22

לינקדאין ליועצי קריירה

למה דווקא לינקדאין ואיך הוא משתלב בחיפוש עבודה פרואקטיבי

אמי סקליר ויעל סקליר

המטריקס של ACT באורינטציה תעסוקתית

המטריקס מאפשר לנו להגיע להמשגה התנהגותית מדויקת באופן מהיר ופשוט למדי

ליאור בירן

טיפול תעסוקתי בגישת הCBT עבור יועצי קריירה

מודל עבודה אינטגרטיבי המשלב יעוץ קריירה וטיפול בגישת CBT

טל גומא ומירב רוזנפלד

ישומים של עקרונות הגישה המוטיבציונית לשינוי ביעוץ קריירה

הגישה המוטיבציונית ביעוץ - מושגים, מיומנויות וכלי עבודה
פרופ' חדוה בראונשטיין-ברקוביץ

יעוץ תעסוקתי בתקופת משבר מתמשך - יום עיון

יום עיון
18/5/2020

bottom of page