page contents
 
Blue-Stripe.png

חדשות

The New Work Times - האתגר האדפטיבי

The New Work Times - האתגר האדפטיבי
25/5

The New Work Times - האתגר האדפטיבי

וובינר - עוגני קריירה

עוגני קריירה - המניע החזק שמאחורי ההחלטות שלנו

21/02/21

יובל שפיר

וובינר - עוגני קריירה

גלים מתנפצים לחדר היעוץ - סדר יום

גלים מתנפצים לחדר היעוץ - סדר יום

אדם ועבודה - כרך 15-16

אדם ועבודה כרך 15-16
דצמבר 2020

עורך ראשי - ד"ר בני בנימין

אדם ועבודה - כרך 15-16

פורום מרכז - מפגש ראשון

איך אפשר למשחק תהליך של ייעוץ קריירה

פורום מרכז - מפגש ראשון

סדנה - להרים עוגן

להרים עוגן - איך להשיג חופש בחירה וקריירה מאושרת

14/3 21/3

יובל שפיר

סדנה - להרים עוגן

קריירה זה קול הסיפור - על אושר וקריירה

על אושר וקריירה

ענת רונאל נטלון מראיינת את ד"ר טל בן שחר

קריירה זה קול הסיפור - על אושר וקריירה

ייעוץ תעסוקתי

מכירת כרטיסים
מכירת כרטיסים
Blue-Stripe.png

פרסומים

The New Work Times - האתגר האדפטיבי

The New Work Times - האתגר האדפטיבי
25/5