top of page
Blue-Stripe.png

אירועים קרובים

האומץ להיות אני עם הנכות השקופה שלי

23 באפריל 2023 בשעה 17:00:00

האומץ להיות אני עם הנכות השקופה שלי

לוגותרפיה באוריינטציה תעסוקתית

5 בספטמבר 2023 בשעה 14:00:00

לוגותרפיה באוריינטציה תעסוקתית

סדנת יעוץ קריירה בגישת CBT

2 במאי 2023 בשעה 14:00:00

סדנת יעוץ קריירה בגישת CBT

פיתוח קריירה בארגונים עסקיים

31 באוקטובר 2023 בשעה 15:00:00

פיתוח קריירה בארגונים עסקיים

המטריקס של ACT

27 ביוני 2023 בשעה 14:00:00

המטריקס של ACT

הגישה המוטיבציונית לשינוי ביעוץ קריירה

5 בדצמבר 2023 בשעה 15:00:00

הגישה המוטיבציונית לשינוי ביעוץ קריירה
bottom of page