top of page
Blue-Stripe.png

קריירה זה קול הסיפור

פרק 21 - תכנית "חותם" להסבה להוראה

פרק 21 - תכנית "חותם" להסבה להוראה

פרק 19: השפעת המשפחה על הקריירה; תקיעויות בקריירה ואיך יוצאים מהן

פרק 19: השפעת המשפחה על הקריירה; תקיעויות בקריירה ואיך יוצאים מהן

פרק 17 - סיוע בהשתלבות בלימודים ועבודה לבעלי לקויות למידה ב”רופין לקריירה”, וזכויות בביטוח הלאומי

פרק 17 - סיוע בהשתלבות בלימודים ועבודה לבעלי לקויות למידה ב”רופין לקריירה”, וזכויות בביטוח הלאומי

פרק 20 - מה משפיע על ההתנהגות וקבלת ההחלטות שלנו?
על פי מודל האניאגרם.

פרק 20 - מה משפיע על ההתנהגות וקבלת ההחלטות שלנו?
על פי מודל האניאגרם.

פרק 18: מאחורי הקלעים של המגייסות והמראיינות

פרק 18: מאחורי הקלעים של המגייסות והמראיינות

פרק 16: איך מנהלים קריירה בעולם העבודה החדש

פרק 16: איך מנהלים קריירה בעולם העבודה החדש
ענת 2.jpeg

בהנחיית ענת רונאל מטלון

עריכת קול דניאל מטלון

bottom of page