Blue-Stripe.png

קריירה זה קול הסיפור

פרק 17 - סיוע בהשתלבות בלימודים ועבודה לבעלי לקויות למידה ב”רופין לקריירה”, וזכויות בביטוח הלאומי

פרק 17 - סיוע בהשתלבות בלימודים ועבודה לבעלי לקויות למידה ב”רופין לקריירה”, וזכויות בביטוח הלאומי

פרק 15: האם אנחנו עבדים לעבודה?

פרק 15: האם אנחנו עבדים לעבודה?

פרק 13: חשיפה למקצוע עריכת דין

פרק 13: חשיפה למקצוע עריכת דין

פרק 16: איך מנהלים קריירה בעולם העבודה החדש

פרק 16: איך מנהלים קריירה בעולם העבודה החדש

פרק 14. חשיפה למקצוע גיוס וניהול משאבי אנוש בהיי-טק

פרק 14. חשיפה למקצוע גיוס וניהול משאבי אנוש בהיי-טק

פרק :12 איך לבצע שינוי קריירה אפקטיבי במגבלות של צרכי פרנסה ומשפחה

פרק :12 איך לבצע שינוי קריירה אפקטיבי במגבלות של צרכי פרנסה ומשפחה
ענת 2.jpeg

בהנחיית ענת רונאל מטלון

עריכת קול דניאל מטלון