top of page

אדם ועבודה: כתב עת לנושאי תעסוקה וקריירה - קול קורא והנחיות למחברים

אחת המטרות המרכזיות של עמותת איל"ת. היא לקדם הפרייה מקצועית הדדית בקרב חבריה הרב-מקצועיים. כתב העת (e-journal) אדם ועבודה הינו בין הערוצים החשובים לחשיפת מידע רלוונטי ועדכני, ולבמה לאנשי המקצוע בתחום. על כן, אנו מזמינים אנשי מקצוע, מתחומי השדה ו/או המחקר, שמעוניינים לקחת חלק בכתיבה עבור כתב העת, כגון עובדים סוציאליים, יועצים, פסיכולוגים, מאמנים, ואנשי משאבי אנוש.


דוגמאות לנושאי מאמרים:

  • מחקרים מקוריים אמפיריים (כמותניים או איכותניים) או מאמרי סקירת ספרות בנושאים של פיתוח קריירה, גיוס ומיון עובדים, ייעוץ ארגוני, ועוד (ניתן גם להגיש סיכומי עבודות גמר או תיזה המותאמים להיקף ולסגנון כתב-העת).

  • תיאורי מקרה מייעוץ, טיפול, או אימון תעסוקתי - דרכי התמודדות עם סוגיות בבחירת מקצוע, אבטלה, חיפוש עבודה, הסבה, שיקום מההיבט של היועץ ו/או המאמן התעסוקתי בתקופות חיים שונות, ועוד.

  • התפתחויות בשדה הגיוס ובמשאבי אנוש (כגון מיון, גיוס, גיוון, ניתוחי עיסוקים).

  • זרקור על מכון או ארגון המציע שירותים תעסוקתיים ייחודיים.

  • זרקור על מקצוע חדש או משתנה, או מגמות חדשות בעולם העבודה, כגון השפעות טכנולוגיות, למשל AI.

  • סימפוזיון – מאמר קצר בנושא מסויים או תיאור מקרה, בשילוב התדיינות של כמה אנשי מקצוע.


קוראי אדם ועבודה הם לרוב אנשי שדה ויישום. על כן, חשוב שלכל מאמר תהיה התייחסות להשלכות יישומיות עבור יועץ, פסיכולוג, עו"ס או מאמן קריירה ו/או לאנשי משאבי אנוש ופיתוח קריירה.


היקף המאמרים הינו עד 2000 מילים (לא כולל מקורות ונספחים). לרוב, החורגים ממכסת המילים יתבקשו לצמצם. מתכונת זו בד"כ מספיקה למחברים לתאר תופעה, שירות, או מחקר בתמציתיות. במידה שהמאמר מהווה תקציר מורחב לעבודה ארוכה יותר (כגון תיזות ועבודות סמינריוניות), ניתן לספק קישור לעבודה המלאה.

עלינו להדגיש שנית: כל מאמר, כולל מאמר מחקרי, חייב גם לציין את השלכותיו היישומיות עבור אנשי שדה הפועלים בתחום התעסוקה והקריירה.


קישורים: בהיותנו כתב-עת אלקטרוני ניתן ואף רצוי לצרף קישורים למאמרים ו/או למקורות שונים שעשויים להעשיר את הקריאה.


תקציר: המחברים מתבקשים לצרף "מיני תקציר" של 3–4 משפטים המסכמים את מהות המאמר.


מקורות: המחברים מתבקשים לשלב במאמריהם הפניות לספרות המקצועית (גישות ו/או ממצאים אמפיריים) על מנת לבסס את הטיעונים וכן לאפשר לקורא העמקה בסוגיה הנדונה. ניתן לספק גם כאן קישורים למקורות עצמם שישולבו כהיפר-טקסט. ציון המקורות בטקסט ורשימת המקורות בסוף המאמר עפ"י סגנון APA. הנחיות סגנון APA (גרסה 7) בעברית: כאן.


שיפוט: כל מאמר יעבור קריאה של לפחות שני קוראים חברי מערכת, שיחוו את דעתם על התאמת המאמרים לכתב העת. כמו כן, לרוב, המחברים יתבקשו לערוך ריוויזיה קלה ע"מ להתאים את המאמר לקהל הקוראים.


הנחיות כלליות: ניתן להתרשם מהתכנים וסגנון הכתיבה מגליונות קודמים של אדם ועבודה באתר איל"ת. אין להגיש מאמר שהופיע באותה מתכונת בכתב-עת אחר.


פרטי המחברים: המחברים מתבקשים לצרף פרטים אישיים בסיסיים: שמות של כל המחברים, תואר אקדמי, שייכות מקצועית ותפקיד, וכתובת דוא"ל לצורך פניית קוראים. ניתן גם להוסיף כתובת אתר אינטרנט לפי רצון המחברים.


הגשת מאמרים: יש להפנות מאמרים ושאלות לעורך הראשי, ד"ר בני בנימין: babenjamin@gmail.com.

בברכה,

מערכת אדם ועבודה: ד"ר בני בנימין (יו"ר), פרופ' עפרה אשכול-נבו,

פרופ' איתמר גתי, פרופ' חדוה בראונשטיין-ברקוביץ וקרן לוי-בוקין

Comments


bottom of page