top of page

באנו, ראינו, עשינו – ג'וינט ישראל-תבת עם הפנים קדימה - סיגל שלח

תבת, שותפות בין ממשלת ישראל והג'וינט, חוגגת עשור, ואף שיש מה לחגוג – עבודתנו לא תמה. כניסת אוכלוסיות מגוונות לשוק העבודה בישראל ועולם העבודה המשתנה במהירות מציבים בפנינו אתגרים חדשים ומורכבים אך גם הזדמנויות חדשות שבחשיבה יצירתית אפשר לרתום אותן לטובת יצירת פרנסה הולמת לכול.

במבט לאחור אל עשור של פעילות יזמית לקידום תחום התעסוקה של אוכלוסיות המרוחקות משוק העבודה, נגלים לנו כמה נופים.


הראשון ירוק ומלבלב – שיעורי התעסוקה בקרב חרדים, ערבים ואוכלוסיות חלשות עלו במידה ניכרת בשנים האחרונות. תרומה רבה ללבלוב זה נזקפת לזכות תכניות חדשניות שפיתחנו עם שותפינו; המצליחות שבהן פועלות כיום בקנה מידה רחב בעיקר בשיתוף עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וכן עם משרדים נוספים, רשויות מקומיות ועסקים.


השני – תלמים של קרקע שהושקעה בה עבודה, היא חרושה ומוכנה לזריעה ולשתילה, אך ייקח עוד זמן עד שאפשר יהיה ליהנות הנאה מלאה מפירות ההשקעה – קידום של עובדים במעלה סולם הקריירה והשכר. המטרה העיקרית שלשמה אנו פועלים היא לסייע לאנשים לשפר את איכות חייהם, והתעסוקה היא אמצעי מרכזי ליישום מטרה זו. השאלה היא כיצד אפשר לעשות זאת בשוק עבודה מקוּטב שרמת האי-שוויון בו היא מן הגבוהות בקרב המדינות המפותחות, בסביבה שבה קיימת מגמת ירידה מתמשכת ברמת הניידות הסוציו-כלכלית ועלייה במספר המשפחות העניות שבהן שני מפרנסים? ובכן, לא כל התשובות נעוצות בשוק העבודה, אבל אנו מפתחים פתרונות שאכן טמונים בו. כך, לדוגמה, אנו מסייעים לאנשים הנתונים במצב של עוני מתמשך לפתח מסלולי קריירה, לאתר חלופות מקצועיות ולחזק את היכולת לזהות הזדמנויות ולהתקדם במקום העבודה. לצד זאת אנו מפתחים כלים המסייעים למעסיקים לבנות סולמות קריירה פנים-ארגוניים גם לעובדים ברמות נמוכות יותר, להכשירם ולקדמם לאורך זמן.


בד בבד, לצד האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, אנו נוטלים חלק בלב העשייה לחידוש ולריענון מודלים של הכשרה מקצועית בישראל. מודל הדגל הוא הכשרת מבוגרים לקבלת תעודה במודל חניכות (Apprenticeship), רתימת המעסיקים למעורבות כבר בשלבים הראשונים של גיוס המשתתפים ומיונם ושילובם בעבודה בשכר כבר בזמן ההכשרה; מושם דגש במקצועות נדרשים בשוק, שהשכר בצדם מאפשר להתפרנס. כמו כן אנו עוסקים בהכשרות צופות פני עתיד, כגון הכשרות במקצועות של רובוטיקה ואוטומציה; בתחום זה נמשיך ונעסוק בשנים הקרובות, שכן נדרשות עדיין השקעה רבה וחשיבה יצירתית ופורצת גבולות כדי ששוק העבודה יסייע לצמצום פערים ולא ישמש זירה להרחבת הפערים גם לאחר שאנשים שולבו בעבודה.


המראה השלישי נגלה אלינו בהסתכלות נכוחה קדימה אל עבר הכביש המתפתל, אל הלא ידוע, אל עולם העבודה העתידי. בסקירה של עתיד עולם העבודה שערך הפורום הכלכלי העולמי[1] הגדיר הארגון את התקופה שבה אנו נמצאים "תחילתה של המהפכה התעשייתית הרביעית". התפתחויות בתחומים של בינה מלאכותית, רובוטיקה, ננוטכנולוגיה, גנטיקה ועוד והקשרים ההדדיים ביניהם מובילים לשינויים בקצב הולך וגובר. גם שינויים דמוגרפיים, ובעיקר הזדקנות האוכלוסייה במרבית הכלכלות המפותחות, כבר משפיעים על שוק העבודה וישפיעו עוד יותר בעתיד. נוסף על כל אלו, הפלטפורמות החדשות המאפשרות התפתחות מואצת של מודלים של כלכלה משתפת והשינוי התרבותי הבין-דורי משנים את האופן שבו הדורות החדשים, הנכנסים לשוק העבודה, תופסים את היחס לעבודה בכלל ואת הקשר בינם לבין הארגונים שבהם הם עובדים בפרט.


השינויים בסביבה הם ברורים וחלקם כבר כאן, אך לא ברור כיצד ישפיעו שינויים אלה על עולם העבודה, והשאלות רבות מהתשובות. כדי ששינויים אלה לא יגבירו את האי-שוויון ויגרמו להדרת אוכלוסיות משוק עבודה מתקדם ודינמי, על המדינה, המעסיקים והאנשים עצמם לשנות במידה ניכרת את תפיסתם בכל מה שקשור לתכנון, לרגולציה, להכשרה ולכישורים שיידרשו בעולם עבודה משתנה. כשותפות בין ממשלת ישראל לג'וינט, ששמה לעצמה למטרה לפתח כלים לשילוב ולקידום בתעסוקה מפרנסת, תפקידנו בג'וינט ישראל-תבת הוא לבחון מהם המענים שיש לפתח היום עבור אלה שיזדקקו להם מחר.


לכן אנו מתחילים לפעול כיום בכמה כיוונים. האחד הוא יצירת שפה משותפת וקידום שיח רחב היקף בנושא השתנות עולם העבודה, החשוב הן להשפעה על היערכות הממשלה והמעסיקים והן למוכנות המשפחות והפרטים לעולם כזה. כיוון נוסף הוא להתחיל לעשות שימוש בהזדמנויות שמייצר עולם טכנולוגי, מקושר ומשתף, ולחשוף אנשים המרוחקים מעולם העבודה או המשתכרים שכר נמוך לאפשרויות המגוונות לשיווק כישוריהם ומשאביהם באמצעות פלטפורמות דיגיטליות. ולבסוף, העשייה בליבה של תבת היא ניתוח הכישורים החדשים והמשתנים שנדרשים בעולם העבודה המשתנה, פירוקם לכדי יחידות שאפשר ללמוד ולתרגל והכשרת מקדמי התעסוקה ואנשי מקצוע העוסקים בהכוון תעסוקתי להעביר זאת למשתתפים באופן המקצועי ביותר.


מטבע עיסוקנו בזיהוי בעיות אך גם בפתרונן, אנו תופסים את השינויים המהירים סביבנו, השטחת הידע והנגשתו לאוכלוסיות רבות, האוטומציה, הרובוטיקה ועוד כיצירה של הזדמנויות רבות; אנו סבורים כי התערבות נכונה וממוקדת שתושפע מצורכי הציבור ומצורכי המעסיקים תאפשר לסביבת העבודה להמשיך לשמש בשנים הקרובות זירה מצוינת לקידום איכות החיים של החברה בישראל.


מעמד זה מהווה גם הזדמנות להודות לכם, לשותפים של תבת להתווית הדרך, היגוי התכניות, שאלת השאלות הנכונות ובחירת הנתיבים להצלחה. בראש ובראשונה מיכל צוק, הממונה על התעסוקה וצוותהבמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. בנוסף, ברצוננו להודות לדר' שלי נורדהיים, מנהלת השירות לשיקום תעסוקתי שהובילה איתנו בשנים האחרונות את שילוב תחום התעסוקה בשירותי הרווחה. תודה רבה לשותפינו ממשרדי הממשלה, שירות התעסוקה והמוסד לביטוח לאומי, אשר בזכות הנסיון והידע הרב, האישי והארגוני, התכניות אשר מפותחות סביב השולחן מגיעות להישגים ולשילוב במסגרות הפעלה רחבות. תודה רבה לעמותות ולארגונים אשר מפעילים את התכניות בשטח ומביאים את הקשר ההדוק לאוכלוסיות המגוונות, לקהילות השונות ולשותפים מקומיים. ולבסוף תודות והערכה לשותפינו מהמגזר העסקי, אשר מעבר לקשר הברור של הרצון המשותף להשמות איכותיות של משתתפים בתכניות, הם תורמים לקידום תכניות חדשניות במעורבות גדולה ומתגברת, ומביאים את המשולש, עסקים-ממשלה-מגזר שלישי למצב עדכני ודינמי שהכרחי לקראת אתגרי שוק העבודה בעתיד.

* ד"ר סיגל שלח, מנכ"לית ג'וינט ישראל-תבת ומשנה למנכ"ל ג'וינט ישראל. דוא"ל: Sigal-tevet@jdc.org

[1] World Economic Forum (2016, January). Global challenge insight report: The future of jobs – Employment, skills and workforce strategy for the fourth industrial revolution. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf

Comentarios


bottom of page