top of page

המטריקס של ACT באורינטציה תעסוקתית

סדנה של ליאור בירןAcceptance and Commitment Therapy (טיפול קבלה ומחויבות) - המטריקס

הוא כלי המבוסס על פילוסופיה ותיאוריה התנהגותית ומאפשר לנו להגיע להמשגה התנהגותית מדויקת באופן מהיר ופשוט למדי. המטריקס מאפשר לנו לערוך יחד בחדר חקירה משותפת של התנהגות ולגזור מתוכה מטרות התנהגותיות, זאת במטרה להרחיב את הרפרטואר ההתנהגותי של האדם ולאפשר לו כך לפעול מתוך חופש בחירה רחב יותר, ולמעשה להיות גמיש יותר מבחינה פסיכולוגית.

המטריקס של ACT היא גישה טיפולית השואפת לסייע לאדם לחיות חיים מלאים ועשירים יותר, כלומר, להתקרב יותר ויותר למה שחשוב לו. שאלת המשמעות בחיים. לחיות את מה שחשוב לי, להיות האדם שאני רוצה להיות, היא שאלה מהותית ומרכזית בחיים בכלל ובעולם התעסוקה בפרט המהווה פעמים רבות נדבך מרכזי בחיינו. כך, חקירה משותפת של משמעות וערכים, ובחינת אפשרויות להתקרב אליהם, היא בעלת חשיבות מכרעת בתוך עולם זה. המטריקס, כאמור, מאפשר לנו לפעול לכיוון זה ובכך מהווה כלי מרכזי ומשמעותי בעבודה טיפולית וייעוצית כאחד. סדנה זו תתמקד ביישומים של המטריקס בסביבת עבודה ייעוצית והכוונית.


כיצד בנויה הסדנה ומה מטרותיה?

הסדנה בנויה מארבעה מפגשים מקוונים (בזום) בני 4 שעות אקדמיות כל מפגש. במהלך המפגשים המשתתפים ישיגו:

- היכרות בסיסית עם גישת ACT ומאפייניה הייחודיים בתוך עולם הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי.

- הבנה של המטריקס של ACT הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה יישומית.

- תרגול ועבודה חווייתית עם המטריקס, במהלך המפגשים וביניהם.

- ביצוע המשגה באמצעות המטריקס ובניית תוכנית עבודה.

- עבודה עם המטריקס במסגרת צוותית/קבוצתית.


מפגש ראשון

היכרות, סימון ציפיות.

מבוא לגישת ACT – סקירה היסטורית של ACT, מבוא לפילוסופיה ולתיאוריה בבסיס הגישה.

הצגת משושה הגמישות של ACT – הכרת ששת התהליכים המייצגים בגישת ACT את הגמישות הפסיכולוגית.

מפגש ראשוני (חווייתי) עם המטריקס של ACT.


מפגש שני

המשך הצגת המטריקס של ACT, כולל ההיסטוריה וההתפתחות של הכלי.

מפגש ראשון עם המטריקס – איך מציגים את המטריקס לנועץ, מטרות ומבנה המפגש הראשון.

שאלות נפוצות בעבודה עם המטריקס. תרגול.


מפגש שלישי

מפגשים נוספים עם המטריקס, הצעדים הבאים בעבודה עם המטריקס לאורך התהליך המשותף.

המטריקס בתוך קונטקסט של עולם העבודה.

העמקה בעקרונות התנהגותיים באמצעות המטריקס, ביסוס הבנה מעמיקה יותר של המודל והתיאוריה מאחוריו.

המטריקס בצוות – עבודה עם המטריקס מול צוותים.


מפגש רביעי

מפגש זה יתקיים במתכונת של סדנה קלינית – המשתתפים יוזמנו להביא דוגמאות מעבודתם, נייצר יחד המשגה ובניית תוכנית פעולה עם המטריקס.


היקף: 16 שעות אקדמיות


מועדי הסדנה: 27.6 , 4.7, 11.7, 18.7 ימי ג' בשעות: 17:00- 20:15

הסדנה מקוונת

על המנחה:


ליאור בירן, פסיכולוג קליני מדריך, מטפל, מדריך, מלמד ולומד ACT במסגרות שונות. חלק מצוות 'המרכז הישראלי ל ACT'. ממקימי ומורי התוכנית ללימודי ACT במכון מפרשים, כיום משמש כרכז האקדמי שלה. מלמד בתוכנית עוגן לפסיכותרפיה אינטגרטיבית וחבר בוועדת ההיגוי שלה. משמש כפסיכולוג אחראי במרפאת מבוגרים, מרכז בריאות הנפש שלוותה.
Comments


bottom of page