top of page

לאחד את ה'בפנים' עם ה'בחוץ': דונלד ויניקוט כפסיכולוג תעסוקתי, ברק פיק


תקציר


מאמר זה מחבר בין תפיסתו התיאורטית של הפסיכואנליטיקאי דונלד וויניקוט, אחד הפסיכולוגים המובילים בגישת יחסי אובייקט, לבין ייעוץ תעסוקתי. מטרתו להציע פרשנות ודרך התערבות במקרי ייעוץ בהם הנועץ מביע תחושות של חוסר סיפוק, ערך ומשמעות מחייו התעסוקתיים, פעמים רבות באופן שמנוגד להישגים ממשיים מובהקים. דרך שימוש בסיפור מקרה ייעוצי, מומחשים מושגים מרכזיים בתאוריה, כ"עצמי אמיתי" ו"עצמי מזויף", ומוצעת פרספקטיבה אנליטית למצוקה של חלק מקהל לקוחותינו.

Comments


bottom of page