top of page

מוכנות פסיכו-חברתית ללימודים אקדמיים ואוריינטציות להשכלה גבוהה בקרב סטודנטים חרדים לתואר ראשון, נורית סאול; יוליה ליפשיץ-ברזילר


תקציר

מטרת המחקר הייתה לבחון את המשאבים הפסיכו-חברתיים ללימודים אקדמיים והאוריינטציות להשכלה גבוהה בקרב סטודנטים מהחברה החרדית בישראל, וכיצד הגורמים האלה מנבאים את שביעות הרצון מהלימודים והנחישות לסיים את התואר. במחקר השווינו בין שלושת מסגרות הלימוד המוצעות כיום לחרדים בארץ: מוסדות דתיים, מסגרות ייעודיות לחרדים במוסדות מעורבים ומסגרות רגילות במוסדות מעורבים. נמצאו הבדלים שנבעו מסוג המסגרת במידת המעורבות בקמפוס, בנינוחות חברתית בקבוצה חיצונית, ובמידת התנגדות הסביבה הקרובה כלפי לימודים אקדמיים. בנוסף, נמצא שהנאמנות למוסד ואוריינטציית רכישת מקצוע מנבאות שביעות רצון מהלימודים ונחישות לסיים את התואר בשלושת סוגי המסגרות.


Orthdox social readiness for higher education
.pdf
Download PDF • 4.30MB

Comments


bottom of page